Skip navigation

Прекрасни температури и топлото време не измамија надвор на раноразни перипетии со нашите омилени играчки од дрво, а во чие име можеме да наздравиме со свеж InstaCLIP од пролетното мени на Скопската скејт кујна.

flip out

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: